Giải pháp cho bãi trong xe

- Hệ thống kiểm soát truy cập (ACC): Theo dõi lưu lượng truy cập của các nhóm người trong tòa nhà như: khách hàng, nhân viên văn phòng, nhân viên dịch vụ, và bảo vệ phù hợp với công việc của mỗi người. Công việc này có thể dễ dàng đáp ứng bằng các phần mềm chuyên dùng.   Hệ thống an ninh bãi trông xe - Hệ thống camera quan sát (CCTV): Các camera quan sát IP độ phân giải cao của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới như: CamTech sẽ giám sát tất cả các lĩnh vực trong xây dựng cả ngày (24/24h) với sắc nét hình ảnh, mà sẽ...